+31 6 83 09 25 28 tiny@nemlud.nl
Selecteer een pagina

Ik vermoed dat we de brainstorm-techniek allemaal wel kennen en deze aanpak ook op verschillende manieren wijzen hebben ondergaan. De techniek is in de jaren 40 bedacht door Alex Osborn (boek: Creative power). Zijn idee:

  1. Breng een groep mensen samen die je een probleem voorlegt.
  2. Laat de groep ideeën en oplossingen genereren, en stel kritiek en oordelen uit.
  3. Mik op kwantiteit.

Op zoek naar de grondlegger van het brainstormen op internet (t.b.v. dit artikel), kwam ik ook berichten tegen dat het brainstormen helemaal niet werkt… Dat bijvoorbeeld al in de jaren 50 werd aangetoond dat studenten die individueel met een probleem aan de gang gingen ongeveer 2x zoveel oplossingen bedachten als studenten in een brainstormgroep. Het niet werken van de brainstorm-techniek (i.e. de vorm, zoals bedacht door Osborn) wordt verklaard met verwijzing naar het afremmen van individuele creativiteit door conformisme en groepsdenken.

Ik kan me e.e.a. voorstellen bij deze verklaring… Mede daarom, dit artikel: “Brainstormen, in je uppie…”; geen conformisme of groepsdenken. Ergo, niet eens de noodzaak om te organiseren dat je met anderen aan de slag kunt.

In je uppie, hoe dan?

Terug naar de basis: We zijn een ‘gewoontedier’; we hebben vaste patronen ontwikkeld in onze manieren van denken, handelen en waarnemen. We zien vraagstukken en mogelijke oplossingen ook vanuit vaste patronen. En om dit, IN JE UPPIE, te doorbreken, kun je op verschillende manieren ‘externe prikkels’ genereren; om je eigen denken opnieuw te voeden.

Vooraf: formuleer je kernvraag en noteer alle ideeën die je kunt bedenken

En dan…? Hoe alleen tot nieuwe ideeën, gedachten en associaties te komen?

  • Voer eens enkele van je ideeën in op google-translate.., van Nederlands, naar Kirgizisch, naar Swahili, naar …, en dan weer naar het Nederlands. Je zult (soms) verbaasd staan.
  • Neem een bepaalde sport in gedachten. Noteer 5 a 7 associaties bij deze sport. En verbind deze associaties met de ideeën die je al bedacht hebt (I.p.v. sport kun je bijvoorbeeld ook een land, een gerecht, een gebruiksvoorwerp, etc. in gedachten nemen).
  • Ga eens “DRETS-en”; leg hetgeen je al bedacht hebt langs Demografische, Regulatorische (politieke/juridische) , Economische, Technologische en Sociaal culturele trends (I.p.v. DRETS kun je ook SWOT, EFQM, 7S etc. inzetten).
  • Pak een willekeurig boek/artikel en noteer 10 a 15 woorden door elk 20e woord (sla kleine woorden als, van, de, in, het, etc. hierbij over) op een stuk papier te noteren. Verbindt deze woorden met de ideeën die je al bedacht hebt.
  • Maak eens “woord-slangen”; de laatste letter van een woord, als beginletter van een nieuw woord, en daar de laatste letter weer van als beginletter van een volgend woord, etc.
  • Etc. etc.

PS. Het verbinden zal soms onwennig zijn, en een ‘force to fit vragen’ (een bewuste denk-stap om hetgeen niet verbonden is toch te combineren).

Tiny van Dulmen; ”nemluD, learning consultancy”

I do not fix your problems. I fix your thinking. Then you fix, your problems, yourself.