+31 6 83 09 25 28 tiny@nemlud.nl
Selecteer een pagina

Hoogstwaarschijnlijk ben je ‘een logische denker’. Deze:

  • Denkt lineair van A naar B
  • Werkt vanuit kennis en ervaring
  • Heeft altijd een mening of oplossing
  • Maakt gebruikt van denkpatronen
  • Heeft voorkeur voor de bekende weg
  • Is tevreden met één oplossing

En dit logische denken heeft je ongetwijfeld ver gebracht. Menig vraagstuk heb je weten aan te pakken. Top! Maar er zullen ook kwesties zijn, die nog open staan, die onoplosbaar (b)lijken.

Een van de quotes die aan Einstein wordt toegeschreven luidt: “Problems cannot be solved by the same level of thinking that created them”. Ik hang deze quote aan. En ik zie de mens als een ‘gewoontedier’; we hebben vaste patronen ontwikkeld in onze manieren van denken, handelen en waarnemen. Die patronen zijn veelal onbewust en ze hebben een ‘mooie functie’; je hoeft niet overal over na te denken, het dagelijkse leven gaat als vanzelf.

Maar, elk voordeel heeft ook z’n nadeel…; we zien vraagstukken en mogelijke oplossingen ook vanuit vaste patronen.

No alt text provided for this image

Om die denkpatronen te doorbreken, om bijvoorbeeld mogelijkheden en kansen te zien, waar andere problemen en moeilijkheden ervaren, heb ik een leerprogramma ontwikkeld dat de titel “Reis om de wereld” draagt. Dit programma is een synthese van m’n werkzaamheden (vanaf 1992) als adviseur leren en ontwikkelen, trainer en coach.

In 2002 ben ik begonnen met het verzorgen van leeractiviteiten gericht op het vergroten van creatieve vaardigheden, om daarmee innovatiekracht te genereren. De titel “Reis om de wereld” is metaforische manier om een begin (het vertrekpunt) en een eindsituatie (de bestemming) aan te duiden. Je vertrekpunt, je ‘hier en nu’, is knip en klaar, de bestemming is ‘slechts’ een verwachting, een beeld. Je weet niet helemaal precies hoe die eruitziet. En als je op reis gaat, heb je bagage. Wat neem je mee en/of wat laat je (on)bewust thuis? Welke hulpmiddelen (vervoersmiddelen) zet je in? Hoe ziet het reisgezelschap eruit? Wie is de reisleider? Hoeveel tussenstops? Wat te doen als iemand uit het gezelschap ziek wordt? Etc.

De reis om de wereld” is een compilatie van Appreciative Inquiry (Cooperrider), Creativiteitsrollen (Von Oech) en De Creatiespiraal (Knoope). Ik zie sterke paralellen tussen de, telkens 4, fasen van deze drie benaderingswijzen. En hanteer dus een benaming uit de creatiespiraal aangezien de 4 windstreken ‘mooi’ passen bij de reismetafoor.

No alt text provided for this image

1.    De eerste fase, het Oosten, betreft het anders(om) kijken naar je probleem, je vraagstuk. Dit vraagt om wijsheid, reflectie, bezinning. En dit neemt dus even de tijd (…).

 2.    In de 2e fase, het Zuiden, draait het om het genereren van nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen. De kernwoorden hier zijn: Inspiratie, bezieling en emotie. Je kent deze fase mogelijk ook wel als het ‘out of the box’-denken.

 3.    In de 3e fase, het Westen, gaat het er (mij) om dat hetgeen je ‘out of the box’ bedacht hebt, weer kunt laten landen ‘terug in the box’ van het eigen team, het (organisatie-)systeem. Kernwoorden: onderzoeken, organiseren en beslissen.

4.    Om tot slot, in de 4e fase, het Noorden, daadwerkelijk over te kunnen tot implementatie door (o.a.) draagvlak gecreëerd te hebben. Hier zijn de kernwoorden: Richten, inrichten en verrichten. Volharden.

No alt text provided for this image

Bij al deze 4 fasen worden denk- en werkvormen ingezet, die erop gericht zijn om de vaardigheden van een creatieve denker te ontwikkelen. De 4 belangrijkste vaardigheden van een creatieve denker zijn:

  • Anders waarnemen
  • Uitstellen van oordeel
  • Flexibel associëren
  • Verbeeldingskracht gebruiken

Via het leerprogramma “Reis om de Wereld” leer je gestructureerd (stapsgewijs) creatiever te worden, qua denk- en zienswijzen.

Ik heb je nu het eerste hoofdstuk uit de ‘reisgids’ laten lezen en ik bied je begeleiding aan om deze reisgids te kunnen gaan hanteren, via +/- 4 skype en/of zoomsessies. Naast die skype en/of zoomsessies communiceren we via LinkedIn; jij en ik vormen een besloten LinkedIn-groepje. Binnen dat groepje mailen we en wisselen we documenten uit. Op deze manier houd je je leer-reis ook ‘bij elkaar’. Interesse? Neem dan contact met me op!

Klik hier voor de inhoudsopgave van de volledige reisgids

“I do not fix your problems. I fix your thinking. Then you fix, your problems, yourself…”

 

M tiny@nemlud.nl

T 06 83 09 25 28