+31 6 83 09 25 28 tiny@nemlud.nl
Selecteer een pagina

In de afgelopen periode heb ik posts en artikels geplaatst over het brein, over denkpatronen en hoe deze te doorbreken. Het zijn allen bijdragen geweest die onderdeel uitmaken van een groter geheel; een heus leerprogramma om; 

  1. Kansen en mogelijkheden te (leren) zien, waar anderen problemen en moeilijkheden ervaren.
  2. Bekend te raken met creatieve denktechnieken om ‘out of the box’ te geraken
  3. Nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen weer terug ‘in the box’ van de eigen organisatie te laten landen
  4. Via draagvlak creatie daadwerkelijk over te kunnen gaan tot implementatie

Deze 4 fasen zijn gebaseerd op Appreciative Inquiry (Cooperrider), Creativiteitsrollen (Von Oech) en De Creatiespiraal (Knoope).

 

No alt text provided for this image

 

Ik ‘zie’ sterke paralellen tussen de fasen van deze 3 benaderingswijzen en gebruik veelal de fasen van de creatiespiraal aangezien de 4 windstreken ‘mooi’ passen bij de metafoor van het reizen, bij het (creatief) aanpakken van een probleem, een vraagstuk. Er is een begin-, startpunt en een gewenste bestemming. Welke hulpmiddelen (vervoersmiddelen) kun je inzetten? Welke bagage neem je (niet) mee? Hoe ziet het reisgezelschap eruit? Wie is de reisleider. Hoeveel tussenstops? Wat te doen als iemand uit het gezelschap ziek wordt? Etc. etc.

Het inzetten van een metafoor is overigens een van de methoden uit de eerste fase om naar een probleem/vraagstuk te kijken. De methode staat bekend als ‘analoge herdefinitie’; in plaats van het actuele vraagstuk aan te kaarten verleg je de focus op een min of meer vergelijkbare situatie om vandaaruit vragen te stellen en ideeën te genereren.

Een concreet voorbeeld: Een ICT-afdeling van een grote organisatie scoorde slecht op kwaliteit, servicegraad. De afdeling kende ook hoog ziekteverzuim. Ik heb met deze afdeling om de tafel gezeten; stel, jullie zijn als een politieke partij in aanloop naar 2e kamer verkiezingen?

Betrokkenen gingen denken en handelen in debatten voeren, klantcontact, het hebben van een herkenbaar gezicht van de afdeling, product verkoop via flyers, etc. etc. 

In plaats van (ICT) kwaliteit, service en ziekteverzuim, ging het nu om communicatiemogelijkheden. En werd de lunch niet meer als afdeling/groep genuttigd (en was de ICT afdeling niet meer gesloten tussen 12.30 – 13. 30 uur), maar schoof men in duo’s bij de interne klanten aan tafel.

Door het hanteren van die reismetafoor ben ik uitgekomen op het vormgeven en uitvoeren van een leertraject met de titel “Reis om de wereld”:

No alt text provided for this image

 

Wil jij meer weten, en een leer-reis met mij maken? Neem dan contact met mij op.

Tiny van Dulmen
M tiny@nemlud.nl
T   06 83 09 25 28

“I do not fix your problems. I fix your thinking. Then you fix, your problems, yourself…”