+31 6 83 09 25 28 tiny@nemlud.nl
Selecteer een pagina

Met de spreuk “ik zie, ik zie, wat jij …” uit een kinderspelletje vraag ik jullie aandacht voor het Nederlandse gezegde “Horen, zien en zwijgen”, dat veelal voorzien wordt met het bekende plaatje van de drie apen.

Maar, kijk nog eens goed naar die apen. Als je ze goed bekijkt doen ze niet wat de spreuk zegt; de apen houden de handen voor de oren, de ogen en de mond.

Dus, het plaatje laat zien “Niet horen, niet zien en niet spreken”. Met die laatste ‘niet spreken’, oftewel zwijgen, zit dat aapje dus wel goed qua het gezegde. Die andere twee apen van het plaatje passen evenwel dus niet bij het gezegde…

Heb jij een verklaring?

 

In de afgelopen periode heb ik meerdere (kleine) artikelen geplaatst, die allen betrekking hebben op de werking van de hersenen, op onze manieren van denken, waarnemen. En dat we, onbewust, vaste patronen hebben ontwikkeld. En hoe dit te doorbreken.

Deze artikelen maken onderdeel uit van een eerste fase van een leerprogramma t.b.v. het bevorderen van creativiteit en innovatiekracht. In die eerste fase staan 3 woorden centraal; wijsheid, reflectie en bezinning. Deze dragen bij aan het (her)definiëren van je beginvraagstuk.

De bijdragen die de komende weken gaan volgen maken onderdeel uit van de 2e fase, daar staan de woorden “inspiratie, bezieling en emotie” centraal. En hier draait het om het ‘out of the box’ kunnen denken.

Tiny van Dulmen; ”nemluD, learning consultancy”

I do not fix your problems. I fix your thinking. Then you fix, your problems, yourself.