+31 6 83 09 25 28 tiny@nemlud.nl
Selecteer een pagina

Het mkaat niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt.

And/or…

it dseno’t mtartr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht teh frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can eb a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm

Wat maakt dat dit zo is?  Scroll naar beneden:

 

Anwtorod:

·     Dit kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

·     Tihs is bcuseae the huamn mnid deos nor raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.

 

In de afgelopen periode heb ik meerdere (kleine) artikelen geplaatst, die allen betrekking hebben op de werking van de hersenen, op onze manieren van denken, waarnemen. En dat we, onbewust, vaste patronen hebben ontwikkeld. En hoe dit te doorbreken. Een overzicht:

  • Het proefballonnetje; over onbewuste patronen
  • Fix your thinking; van Denken In Problemen naar Kijken In Kansen
  • “We denken zelf aan …”; over de analoge herdefinitie
  • “Hoe komt het toch …”; over PAP en het HKI-tje
  • H3r53nw3rk; over het omschakelen en invullen door de hersencellen
  • “Hoe zorgen we ervoor dat de klant nooit meer terugkomt?”; met een toelichting op de omgekeerde brainstorm.

De artikelen zijn allen aanmoedigingen geweest om je bewuster te laten worden van de werking van de hersenen. En ze maken onderdeel uit van een eerste fase van een leerprogramma t.b.v. het bevorderen van creativiteit en innovatiekracht. In die eerste fase staan 3 woorden centraal; wijsheid, reflectie en bezinning. Deze dragen bij aan het (her)definiëren van je beginvraagstuk. Heb jij of je organisatie een vraagstuk, dat vraagt om een creatieve (her)definiëring, neem dan contact met me op.

Tiny van Dulmen; ”nemluD, learning consultancy”

I do not fix your problems. I fix your thinking. Then you fix, your problems, yourself.