+31 6 83 09 25 28 tiny@nemlud.nl
Selecteer een pagina

Leerprogramma

Vergroot je innovatiekracht 

Exemplarisch voor mijn denken en doen is het leerprogramma (met de metaforische aanduiding) “Reis om de wereld”. Dit is leerprogramma omtrent het doorbreken van denkpatronen. Het eindresultaat van het leerprogramma is het vergroten van je innovatiekracht. Tijdens het programma richten we ons o.a. op:

  • Kansen en mogelijkheden zien, waar anderen problemen en moeilijkheden ervaren;
  • Bekend zijn met creatieve denktechnieken om ‘out of the box’ te geraken;
  • Draagvlak te genereren voor andere, nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen;
  • Implementatie door middel van vergrootte beïnvloedingsvaardigheden. 

Daarnaast ben je aan het eind van het programma ook in staat om creatieve sessies op de eigen werkvloer te verzorgen.

Het leerprogramma is gebaseerd op

  • Appreciative Inquiry (Cooperrider): waarderen onderzoeken, krachtig en positief verandering genereren;
  • Creativiteitsrollen (Von Oech): stapsgewijs, vanuit verschillende hoeken (rollen) kijken naar vraagstukken en oplossingsrichtingen;
  • De Creatiespiraal (Knoope): een (h)eerlijk boek over het vinden van nieuwe inspiratie en doelen in het leven.

Het is een metaforische reis in vier etappes langs de vier windstreken:

(Her)Definieer het beginvraagstuk

Oost

Het Oosten staat voor wijsheid, reflectie en bezinning. Door een combinatie van verschillende werkvormen en creativiteitstechnieken, gaan we het beginvraagstruk (her)definiëren. Immers: “Een vraagstuk is reeds voor de helft opgelost, mits het goed gesteld is”. 

Genereer nieuwe ideeën

Zuid

Het Zuiden staat voor inspiratie, bezieling en emotie. Op diverse manieren gaan we nieuwe ideeën genereren. Kernspreuk: “Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal:.

Beproef andere wegingswijzen

West

Het Westen staat voor onderzoeken, organiseren en beslissen. Hier draait het om het (anders) wikken en wegen van nieuwe ideeën. Kernspreuk: “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”.

Zorg voor draagvlak en implementatie

Noord

Het Noorden staat voor richten, inrichten en verrichten. Volharden. En dan gaat het om het zorgen voor draagvlak en implementatie. Kernspreuk: “You don’t have to see the whole staircase to take the first step”.

Het leerprogramma kan in 3 vormen worden afgenomen:

  1. Als in een ‘verkort snoepreisje’. In één trainingsdag gaan we dan gezamenlijk de windstreken verkennen en ervaren;
  2. In een 1 op 1 coachingstrajet van 6 sessies;
  3. In een volledig trainingstraject van 4 dagen.

 

In verband met het Corona-virus wordt het leerprogramma
vanaf 1 oktober 2020 ook online aangeboden.

introductiekorting online leerprogramma

Meld je nu aan!

Aanmelden voor het online-leerprogramma is vanaf nu mogelijk. De doorlooptijd van dit onlineprogramma is 10 tot 12 weken (in verband met vakantie kan het tot 12 weken doorlopen). De kosten voor het onlineprogramma zijn € 750,-  p/p (exclusief BTW).

Heb je nog vragen?  
De meeste gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden over dit leerprogramma kun je hier nalezen. Staat jouw vraag er niet bij stuur dan een mail tiny@nemlud.nl en ik help je graag.

Ja ik meld me nu aan voor het onlineprogramma "Reis om de wereld"

7 + 4 =